polityka ochrony danych

Ostatnia aktualizacja: 8. 8. 2018

TCC Global N.V. („tcc”) szanuje Państwa prywatność. Pragniemy, aby wiedzieli Państwo, jakie dane zbieramy, jak je wykorzystujemy i komu udostępniamy. Niniejsza polityka ochrony danych dotyczy wszystkich danych osobowych, które zbieramy w związku z działaniem naszej strony www.tccglobal.com..

 

Jakie dane osobowe wykorzystujemy

tcc wykorzystuje informacje, które identyfikują Państwa jako osobę fizyczną lub odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby („Dane Osobowe”). tcc wykorzystuje następujące Dane Osobowe do celów wyjaśnionych poniżej:

 • Państwa imię i adres e-mail
 • Wszelkie informacje, które zdecydują się Państwo podać, wysyłając nam wiadomość za pośrednictwem naszej strony internetowej

Musimy zbierać Dane Osobowe, aby umożliwić Państwu wysłanie nam wiadomości za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeżeli nie dostarczą Państwo wymaganych informacji, Państwo może nie być w stanie to robić. W przypadku, gdy ujawniają Państwo nam lub naszym usługodawcom za pośrednictwem naszej strony internetowej dowolne Dane Osobowe dotyczące innych osób, oznacza to, że są Państwo do tego upoważnieni oraz udzielają nam zgody na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Dane Osobowe

tcc wykorzystuje Dane Osobowe, aby świadczyć Państwu w bezpieczny i efektywny sposób usługi dopasowane do Państwa potrzeb. Na przykład wykorzystujemy Dane Osobowe, aby:

 • Udostępniać Państwu funkcje naszej strony internetowej i realizować Państwa wnioski.
  • Aby odpowiadać na Państwa zapytania i realizować wnioski, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem jednego z naszych formularzy kontaktowych lub w inny sposób, na przykład przesyłając nam pytania, sugestie, pochwały lub skargi, bądź gdy proszą Państwo o wycenę naszych usług lub też inne informacje na ich temat.
  • Aby przesyłać Państwu informacje administracyjne, takie jak na przykład zmiany naszych warunków, zasad i polityk.

Będziemy prowadzić te działania, aby zarządzać naszymi stosunkami umownymi z Państwem i/lub spełniać obowiązki prawne.

 • Przeprowadzać analizy do celów sprawozdawczości biznesowej.
  • Aby analizować lub przewidywać preferencje naszych użytkowników w celu sporządzenia zbiorczych raportów dotyczących tendencji w wykorzystywaniu naszych treści cyfrowych, żebyśmy mogli doskonalić nasze usługi.

Warunkiem prowadzenia takich działań będzie nasz uzasadniony interes.

 • Osiągać nasze cele biznesowe.
  • do celów analizy danych, na przykład żeby poprawić efektywność naszych usług;
  • w związku z audytami – w celu weryfikacji, czy nasze wewnętrzne procesy funkcjonują zgodnie z założeniami i są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub umownymi;
  • do celów monitorowania nadużyć i bezpieczeństwa, na przykład żeby wykrywać cyberataki i im zapobiegać;
  • do celów opracowywania nowych produktów i usług;
  • do celów doskonalenia, ulepszania lub modyfikacji naszych obecnych produktów i usług;
  • do celów określenia tendencji dotyczących użytkowania, na przykład ustalenia, jakie elementy naszych usług są najbardziej interesujące dla użytkowników;
  • do celów prowadzenia i rozszerzania naszej działalności biznesowej, na przykład ustalenia, jakie elementy naszych usług są najbardziej interesujące dla użytkowników, abyśmy mogli skoncentrować wysiłki na obszarach leżących w kręgu ich zainteresowania.

Będziemy prowadzić te działania, aby zarządzać naszymi stosunkami umownymi z Państwem, w celu spełnienia obowiązku prawnego i/lub w przypadku posiadania uzasadnionego interesu.

 

Przez jaki okres wykorzystujemy Dane Osobowe

Dane Osobowe przechowujemy tak długo, jak długo jest to konieczne lub dozwolone w świetle celu bądź celów, do których zostały one pozyskane, zgodnie z obowiązującym prawem.

Okres przechowywania danych jest między innymi uzależniony od następujących kryteriów:

 • okresu utrzymywania przez nas relacji z Państwem i świadczenia Państwu usług (na przykład tak długo, jak długo będą Państwo korzystać z naszych usług);
 • tego, czy podlegamy obowiązkowi prawnemu (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas przechowywania zapisy przez określony czas przed ich usunięciem); lub
 • tego, czy przechowywanie danych jest wskazane w naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązującego okresu przedawnienia, postępowań sądowych lub dochodzeń organów regulacyjnych)

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

tcc może udostępniać zebrane informacje osobom trzecim w celu świadczenia usług w sposób bezpieczny, efektywny i dopasowany do potrzeb klientów. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje o udostępnianiu danych:

 • Naszym spółka stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszej polityce ochrony danych.
  • Wykaz i lokalizacje naszych spółek stowarzyszonych znajdują się tutaj
 • Zewnętrznym usługodawcom, aby ułatwić świadczenie nam usług.
  • Mogą to być dostawcy usług, takich jak hosting stron internetowych, analiza danych, dostarczanie technologii informacyjnych oraz powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, audyty i inne usługi.
 • W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami.
  • Może to obejmować przepisy obowiązujące poza Państwa krajem zamieszkania.
 • W celu współpracy z organami publicznymi i rządowymi oraz organami ścigania.
  • Może to obejmować organy działające poza Państwa krajem zamieszkania.
  • Na przykład gdy odpowiadamy na wnioski i nakazy organów ścigania lub dostarczamy informacje, które uważamy za ważne.
 • Z innych powodów prawnych.
  • W celu egzekwowania naszych warunków świadczenia usług.
  • Aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub mienie nasze i/lub naszych spółek stowarzyszonych, Państwa lub osób trzecich.
 • W związku ze sprzedażą lub inną transakcją biznesową.
  • Mamy uzasadniony interes w ujawnieniu lub przekazaniu Państwa Danych Osobowych osobom trzecim w przypadku dowolnej reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia bądź zbycia w inny sposób całości lub części naszej działalności, aktywów lub udziałów (w tym w związku z ewentualnym bankructwem lub postępowaniami o podobnym charakterze). Do takich osób trzecich może na przykład należeć jednostka przejmująca i jej doradcy.

 

Praktyki w zakresie rejestrowania

Serwery WWW tcc automatycznie rejestrują adresy Protokołu internetowego (IP) odwiedzających strone. Adres IP jest niepowtarzalną liczbą przydzielaną każdemu komputerowi w internecie. Na ogół adres IP zmienia się przy każdorazowym połączeniu z internetem (jest adresem „dynamicznym”). Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli dysponują Państwo połączeniem szerokopasmowym, w zależności od Państwa indywidualnej sytuacji zbierane przez nas dane o adresie IP mogą zawierać informacje uznawane za umożliwiające identyfikację Państwa tożsamości. Jest tak dlatego, że w przypadku niektórych połączeń szerokopasmowych Państwa adres IP nie ulega zmianie (jest „statyczny”) i może zostać powiązany z Państwa komputerem osobistym. W przypadku, gdy informacje te będą zakwalifikowane jako Dane Osobowe, będziemy je traktować jako takie zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych.

Oprócz rejestrowania adresów IP użytkowników tcc może również śledzić strony odwiedzane przez użytkowników bezpośrednio przed odwiedzeniem strony tcc oraz hasła wyszukiwania użyte przez nich w celu jej znalezienia. Serwer WWW śledzi sekcje odwiedzane na stronie internetowej tcc, ilość czasu spędzonego na ich przeglądaniu oraz rodzaje prowadzonych na nich wyszukiwań. Państwa wyszukiwania pozostają poufne i anonimowe. tcc wykorzystuje te informacje wyłącznie do celów statystycznych, aby dowiedzieć się, które sekcje strony są najbardziej przydatne dla użytkowników i ulepszać swoją stronę internetową.

Serwery tcc gromadzą również i przechowują informacje przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową. Obejmują one:

 • Typ/wersję przeglądarki internetowej
 • Wykorzystywany system operacyjny
 • Fizyczny adres MAC
 • Rozdzielczość ekranu
 • Datę i godzinę wysłania żądania do serwera
 • Ilość przesłanych danych
 • Status dostępu („przesłano plik”, „nie znaleziono pliku” itp.)

Dane te zostaną wykorzystane do generowania danych statystycznych, które pomogą w dalszej optymalizacji naszych stron internetowych w celu spełnienia Państwa indywidualnych potrzeb.

 

Pliki cookie

Pliki cookie są elektronicznymi znacznikami umieszczanymi na Państwa komputerze przez strony internetowe, aby śledzić Państwa sposób przemieszczania się po danej stronie. tcc wykorzystuje sesyjne pliki cookie, które istnieją tylko przez czas trwania sesji użytkownika. Strona tcc wykorzystuje pliki cookie do śledzenia sesji użytkowników, aby zrównoważyć obciążenie wszystkich serwerów tcc obsługujących jej stronę internetową. Pliki te nie są powiązane z konkretną tożsamością – na ogół nie przechowują one żadnych informacji umożliwiających identyfikację Państwa tożsamości. Jednak w przypadku, gdy informacje te będą zakwalifikowane jako Dane Osobowe, będziemy je traktować jako takie zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby w wyniku korzystania ze strony internetowej tcc na Państwa komputerze został umieszczony plik cookie, mogą Państwo całkowicie wyłączyć pliki cookie, zmieniając ustawienia preferencji w swojej przeglądarce internetowej. Proszę pamiętać, że w takim przypadku niektóre elementy strony internetowej tcc mogą stać się dla Państwa niedostępne. Jeżeli zdecydują się Państwo zezwolić, aby pliki cookie były zapisywane na Państwa dysku twardym, ale chcą być o tym informowani, mogą Państwo włączyć stosowne ostrzeżenie o plikach cookie, również zmieniając ustawienia preferencji w swojej przeglądarce internetowej.

tcc wykorzystuje trwałe pliki cookie w zależności od wybranych przez Państwa ustawień dotyczących zgody na pliki cookie przy pierwszym odwiedzeniu strony internetowej tcc. Ten rodzaj plików cookie pozostaje na Państwa dysku twardym, zawiera informacje o Państwa sesji i czeka na ponowną wizytę na tej stronie internetowej. Dostarcza on tcc przydatnych informacji, umożliwiając rozpoznawanie powracających użytkowników, a ponadto ułatwia użytkownikom dostęp do witryny i korzystania z niej, jak też pozwala stronie śledzić zachowania użytkowników, pozwalając tcc ulepszać jej treść. Takie pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są one wykorzystywane do identyfikacji użytkowników ani też do śledzenia, jakich innych stron internetowych używają.

W zależności od wybranych przez Państwa ustawień dotyczących zgody na pliki cookie przy pierwszym odwiedzeniu strony internetowej tcc, mogą być wykorzystywane pliki cookie służące do śledzenia oraz pliki cookie osób trzecich w celu przetwarzania dodatkowych informacji, włączenia dodatkowych funkcji strony internetowej tcc oraz włączenia funkcji dostarczanych przez osoby trzecie (takich jak linki służące do „udostępniania” w mediach społecznościowych).

 

Funkcja wyłączania śledzenia (DNT)

Do chwili obecnej nie wypracowano standardu określającego sposób działania ustawień DNT w konsumenckich przeglądarkach na komercyjnych stronach internetowych. Branża wdraża jednak inicjatywy samoregulacyjne, mające umożliwić konsumentom wybór rodzajów reklam,

które mogą być im wyświetlane w internecie, oraz wygodną rezygnację z zależnych od ich zachowań reklam wyświetlanych przez niektóre lub wszystkie firmy uczestniczące w tych programach. Nasze strony internetowe nie obsługują ustawień DNT w przeglądarkach konsumentów.

 

Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych

Niektóre strony internetowe tcc zawierają linki do innych stron internetowych tworzonych oraz utrzymywanych przez inne organizacje z sektora publicznego i/lub prywatnego. tcc udostępnia te linki wyłącznie dla Państwa informacji i wygody. Przechodząc na zewnętrzną stronę internetową, opuszczają Państwo domenę tcc, a zasady zarządzania informacjami tcc przestają w tym momencie obowiązywać. tcc zachęca, aby przed podaniem jakichkolwiek Danych Osobowych zapoznali się Państwo z polityką ochrony danych każdej odwiedzanej zewnętrznej strony internetowej.

 

Bezpieczeństwo

tcc stosuje uzasadnione handlowo zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed kradzieżą, utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Państwa dane będą przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne bez stosownego upoważnienia. Po przeprowadzeniu okresowych ocen ryzyka tcc stosuje środki w celu minimalizacji tego ryzyka, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Państwa Danych Osobowych.

tcc wdrożyła odpowiednie procedury fizyczne, techniczne i administracyjne w celu zabezpieczenia informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. tcc nie może jednak zagwarantować bezpieczeństwa informacji znajdujących się w internecie lub przesyłanych przez internet.

 

Dane Osobowe osób nieletnich i dzieci

tcc nie zbiera świadomie danych od dzieci lub o dzieciach poniżej 16 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od dziecka w wieku poniżej 16 lat, usuniemy te informacje możliwie jak najszybciej. Jeżeli uważają Państwo, że w naszym posiadaniu są jakiekolwiek informacje od dziecka lub o dziecku poniżej 16 roku życia, proszę skontaktować się z nami pod adresem data.privacy@tccglobal.com.

 

Wrażliwe Dane Osobowe

Jeżeli nie następuje to na nasz wniosek, prosimy, aby nie przesyłali nam Państwo ani nie ujawniali żadnych wrażliwych Danych Osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, opinii politycznych, wyznania ani innych przekonań, informacji zdrowotnych, danych biometrycznych lub cech genetycznych, danych o karalności lub członkostwa w związkach zawodowych) na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem bądź w inny sposób.

 

Transgraniczne przekazywanie danych

Państwa Dane Osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym znajdują się nasze obiekty lub w którym zatrudniamy dostawców usług, a korzystając z naszych usług, przyjmują Państwo do wiadomości, że Państwa dane zostaną przesłane do krajów innych niż Państwa kraj zamieszkania, w których mogą obowiązywać zasady ochrony danych różniące się od zasad obowiązujących w Państwa kraju. Sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w takich innych krajach mogą być w pewnych okolicznościach uprawnione do dostępu do Państwa Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje dotyczące EOG: Komisja Europejska uznaje, że niektóre kraje spoza EOG zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełny wykaz tych krajów znajduje się tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). W przypadku przekazywania danych z EOG do krajów, których Komisja Europejska nie uznaje za odpowiednie pod względem poziomu ochrony, wdrożyliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, w celu ochrony Państwa Danych Osobowych. Kopię dokumentu, w którym opisano te środki, mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem data.privacy@tccglobal.com.

 

Państwa prawo dostępu do Danych Osobowych

Oprócz informacji dostępnych na stronie internetowej tcc, mają Państwo prawo dostępu do Danych Osobowych przechowywanych na Państwa temat przez tcc, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w obowiązujących przepisach i regulacjach. W razie złożenia przez Państwo wniosku o dostęp do tych Danych, tcc udzieli Państwu pomocy. Zanim uzyskają Państwo dostęp do Danych Osobowych, niezbędne będzie potwierdzenie Państwa tożsamości. Prosimy o przesłanie, na adres podany w sekcji „Kontakt” poniżej, pisemnego wniosku zawierającego następujące informacje:

 1. Państwa pełny adres do korespondencji.
 2. Nazwy konkretnych plików lub rodzajów zapisów, do których chcą Państwo uzyskać dostęp, z podaniem w miarę możliwości konkretnych dat tych zapisów.

Proszę podać jak najwięcej szczegółów.

Państwa wniosek rozpatrzymy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zostaną Państwo zawiadomieni o przyznaniu lub odmowie dostępu do żądanych zapisów, jak też o tym, który wyjątek ma zastosowanie.

 

Państwa prawo sprostowania i poprawy Danych Osobowych

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa Dane Osobowe zawierają błąd, mają Państwo prawo wnioskować o sprostowanie tych informacji. Możemy poprosić Państwa o dostarczenie dokumentacji wskazującej nieprawidłowości w plikach tcc. Rozpatrzymy Państwa wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprawimy błędne dane bez zbędnej zwłoki oraz zawiadomimy Państwa po wprowadzeniu wnioskowanych sprostowań.

 

Państwa prawo przeniesienia Danych Osobowych

Mogą Państwo uzyskać i ponownie wykorzystać Dane Osobowe przechowywane przez tcc do własnych celów w różnych usługach. tcc umożliwia łatwe i bezpieczne przenoszenie, kopiowanie lub przesyłanie Danych Osobowych z jednego środowiska informatycznego do drugiego bez utrudnień związanych z ich wykorzystaniem. Prawo to odnosi się do Państwa Danych Osobowych będących w posiadaniu tcc w przypadkach, gdy ich przetwarzanie miało charakter zautomatyzowany i następowało w związku ze świadczeniem naszych usług na mocy Państwa umowy z tcc lub gdy przetwarzanie takie było oparte na Państwa zgodzie udzielonej tcc.

Proszę postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Państwa prawo dostępu do Danych Osobowych” i wskazać, że pragną Państwo uzyskać te informacje w celu ich ponownego wykorzystania, informując o chęci przeniesienia Danych Osobowych. Państwa wniosek rozpatrzymy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Państwa prawo do zapomnienia

tcc nie przechowuje Danych Osobowych bez określonego z góry i udokumentowanego celu. Przestrzegamy przepisów, które wymagają od nas usuwania Danych Osobowych, jeżeli przyczyna ich zbierania i przechowywania już nie jest dana. Jeżeli jednak pragną Państwo, abyśmy usunęli Państwa Dane Osobowe we wcześniejszym terminie, proszę skontaktować się z naszym zespołem ds. ochrony danych pod adresem data.privacy@tccglobal.com. Państwa wniosek rozpatrzymy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pytania lub skargi

Zachęcamy wszystkich, którzy mają pytania dotyczące sposobu wykorzystania przez nas Danych Osobowych lub chcą zgłosić związane z tym wątpliwości, do kontaktu z nami pod adresem data.privacy@tccglobal.com lub pod adresem podanym w sekcji „Kontakt” poniżej. Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby odpowiedzieć na Państwa pytania oraz rozpatrzyć wszelkie skargi i rozwiązać spory dotyczące wykorzystania przez nas Danych Osobowych. Ponadto osoby fizyczne na terytorium EOG mają prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie bądź w przypadku domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych. Wykaz organów ochrony danych jest dostępny na stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Przegląd i ratyfikacja

Możemy od czasu do czasu aktualizować lub modyfikować niniejszą politykę ochrony danych. Aby zapewnić jednakową świadomość znaczenia niniejszej polityki ochrony danych w całym przedsiębiorstwie, wszyscy członkowie Rady Dyrektorów tcc będą dokonywać przeglądu, aktualizacji i ratyfikacji niniejszej polityki ochrony danych co najmniej raz w roku.

W przypadku istotnych zmian niniejszej polityki ochrony danych zawiadomimy Państwa o nich przez umieszczenie widocznego ogłoszenia na naszej głównej stronie internetowej lub, jeżeli wymaga tego prawo, wysyłając zawiadomienie bezpośrednio do Państwa. Zachęcamy Państwa do okresowego przeglądu niniejszej polityki ochrony danych w celu uzyskiwania bieżących informacji na temat sposobów, w jaki chronimy zbierane przez nas Dane Osobowe. Dalsze korzystanie z usługi oznacza Państwa zgodę na niniejszą politykę prywatności i jej wszelkie aktualizacje.

 

Kontakt

TCC Global N.V. jest spółką odpowiedzialną za zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa Danych Osobowych zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem data.privacy@tccglobal.com lub:

TCC Global N.V.

Zuidplein 84

1077 XV Amsterdam, Netherlands/Holandia

Poczta elektroniczna nie zawsze jest bezpieczna, prosimy więc nie podawać nam danych kart kredytowych ani innych wrażliwych informacji w wiadomościach e-mail.